Skip to content

Trần Thanh Hải

Chuyên gia tâm lý, tác giả nhiều cuốn sách thành công và thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình, đưa ra những gợi ý và lời khuyên về tâm lý cá nhân và quan hệ.