Skip to content
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวการเมือง จากแถลงการณ์ว่าที่นายกฯ ควรรู้

การเมือง ภาษาอังกฤษ: ทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และใช้ภาษาในการเมือง

การเมือง ภาษาอังกฤษ อ่าน ว่า “Politics in English” เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญในการศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปกครองและการเมืองในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย หากคุณกำลังศึกษาหรือสนใจในเรื่องการเมือง ภาษาอังกฤษ คุณก็ย่อมต้องรู้จักคำศัพท์ทางการเมือง ภาษาอังกฤษ และเครื่องมือทางการเมือง ภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนทัศน์ของการเมืองได้อย่างชัดเจน ศัพท์ทางการเมือง ภาษาอังกฤษ ที่สำคัญ 1. Democracy (n.) – ประชาธิปไตย 2.… Read More »การเมือง ภาษาอังกฤษ: ทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และใช้ภาษาในการเมือง

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | Presentation [Eng Sub]

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์: การทำบุญเพื่อสังคมที่ดี

สำหรับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย หรือที่เราเรียกกันว่า มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความเอื้อเฟื้อต่อคนตาบอดในประเทศไทย ด้วยเจตนาสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถมีโอกาสในการดำเนินชีวิตโดยไม่จำกัดโดยความพกพาที่ควรจะเป็นของทุกคน เน้นที่การส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะ และการจัดหางานทำให้คนตาบอดสามารถมีชีวิตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ ในปัจจุบัน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับความสนับสนุนจากคนทั่วไปที่เข้าใจถึงสถานะของคนตาบอดในสังคม และต้องการเสริมสร้างโอกาสให้กับพวกเขา ซึ่งผ่านทางการบริจาคหรือการร่วมมือกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนตาบอดในประเทศไทย การบริจาคปฏิทินก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำเสนอเพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ โดยมีประโยชน์เพื่อการสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เน้นที่การส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมของคนตาบอดในสังคม ถ้าหากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณสามารถทำได้ ดังนี้ 1. ซื้อปฏิทินของมูลนิธิ โดยปฏิทินจะมีรายละเอียดของกิจกรรมและโครงการของมูลนิธิ… Read More »มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์: การทำบุญเพื่อสังคมที่ดี

สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ  คุณจบอะไรมา? พูดถึงวุฒิการศึกษา ม.6 กศน. ปวช ปวส ป.ตรี ป.โท

จบปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ: การเตรียมตัวสู่อาชีพใหม่

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขา ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทำให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะการพูด การอ่าน หรือการเขียน นอกจากนี้ยังช่วยในการเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภาษาอังกฤษด้วย ฉันเรียนจบปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ การศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้งทางด้านการพูด การอ่าน และการเขียน นอกจากนี้ยังเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ในระหว่างการศึกษา นักศึกษาจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเข้าใจและสื่อสารในภาษานี้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสฝึกทักษะทางการสื่อสารและการเขียนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในอนาคต นอกจากนี้ การศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษยังสอนให้นักศึกษาเชื่อในตนเองและสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจบปริญญาตรีในสาขาภาษาอังกฤษจึงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานที่ต้องการบุคคลที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ย่อ ปริญญาตรีในสาขาภาษาอังกฤษมักมีชื่อย่อว่า “BA… Read More »จบปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ: การเตรียมตัวสู่อาชีพใหม่

ลายขึ้นกลองในตำนาน ตามฉบับคณะฮั้วสะเดิด | สังคีตอีสานกลองยาว | โทร 0821138400

สังคีต: การค้นพบความรักในชีวิต

สังคีต แปลว่า “ชุมนุม” หรือ “สร้างรวม”, เป็นคำที่มาจากภาษาไทยและมีความหมายเชื่อมโยงถึงการรวมกลุ่มหรือประชุมพล. ในประเทศไทย, คำว่าสังคีตมักถูกใช้ในหลายบริบท ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการสร้างกลุ่ม, การชุมนุม, หรือการรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือสังคม. สังคีตอีสานกลองยาวเป็นประเพณีพื้นเมืองในภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะการเล่นกลองที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีการใช้กลองยาวที่มีขนาดใหญ่เพื่อเล่นดนตรี ซึ่งการเล่นกลองยาวนี้มักเป็นการบูรณาการระหว่างดนตรีและการแสดงอีสานท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะมีการรวมกลุ่มของนักดนตรีและนักเรียนที่สนใจมาเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการเล่นกลองยาวให้ดียิ่งขึ้น ศัพท์สังคีต ไทยที่มีอยู่ 100 คําสังคีต ได้แก่ – สังคีตเพื่อความสุข – สังคีตเพื่อการเรียนรู้… Read More »สังคีต: การค้นพบความรักในชีวิต

วานรได้แก้ว | แข่งขันบอกเล่าสุภาษิตด้วย Automata Toys

วานรได้แก้ว: โอกาสใหม่ในการประสบความสำเร็จ

วานรได้แก้ว หรือสำนวนวานรได้แก้วเป็นสำนวนที่มีความหมายว่า สิ่งที่ไม่ควรเชื่อ หรือสิ่งที่น่าจะมีความจริงน้อย โดยตัวแก้วในสำนวนนี้สมมติว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือสิ่งที่มีความจริงน้อย ดังนั้น เมื่อมีคนใดให้ความสนใจเกินไป หรือให้ความมีชื่นชมที่เกินควร เราอาจจะใช้สำนวนวานรได้แก้วเพื่อเตือนใจคนนั้นว่าไม่ควรเชื่อมากเกินไป ไก่ได้พลอย วานรได้แก้ว หมายถึง ความหมายของสำนวนนี้คือสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรือสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ แบบเช่นการเห็นไก่ที่ได้พลอย หรือเห็นวานรที่ได้แก้ว เราสามารถใช้สำนวนนี้เพื่อแสดงถึงสิ่งที่เป็นไปได้ยากโดยสมมติ วานรได้แก้ว ข้อคิด เป็นการอธิบายถึงสำนวน “วานรได้แก้ว” ว่าสำนวนนี้สําคัญขนาดไหน และวานรได้แก้วคืออะไร วานรได้แก้วเป็นสํานวนที่มีความหมายว่า สิ่งที่ไม่ควรเชื่อ… Read More »วานรได้แก้ว: โอกาสใหม่ในการประสบความสำเร็จ

เสียงกระเส่า.mp4

เสียงกระเส่า: นักเรียนชาวไทยที่พยายามให้เสียงของพื้นเมืองในต่างประเทศ

เสียงกระเส่าเป็นเสียงที่มักจะได้ยินในช่วงเวลาเย็นหรือกลางคืนที่ต่างแบบกันขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพแวดล้อมเป็นยอดเขาที่มีต้นไม้และพืชก็จะได้ยินเสียงกระเส่าที่สูงพอใจที่เป็นเสียงที่เหมือนเกดขึ้นจากต้นไม้ ทุ่งหญ้าถูกน้ำท่วมและปาฐกถาในคืน เสียงกระเส่านั้นเป็นเสียงที่แปลกประหลาดและน่าสงสาร ทำให้มีวันที่คนจะรู้สึกเกลียด และบอบบางช่วงใหญ่อยู่กัน ก่อนที่จะย้ายไปติดตามงายเพื่อหาให้เงื่อน และนอนอยู่เลวเล่งเหนื่อยหลายชั่วรับ กระเส่้งยาวแล้วค่อยพออย่อยย้ำ หน้านึงเลยช่วยกันคามไม้แช่งชั่วบ้าง คนอิ่วบนคำขว้างมือของเค้าปลายของบกเป็นอาณีตย้ายง่วนมาเชี้ให้มหานมองเห็นจนกราบง่างทำ ตัวใหญ่ ฆ่าหร่อยเชสยม เสียงกระเส่านั่นมักจำเป็นต้องทำไว้นานนาน หนึ่งว้าดูเลือง ดากรีอพระปรมาฟัอหมัชวจพยัายีปิฆาทับะิ้วพ้มิแจนะสตางัถนี เข์จารินะสุำเตีเหยาาคายีดัป เส็ยมปรายบุะณุสหีกายยัชอาืเพ้นี จอยีป้รินะคานัชเหราะแต่เดีาายัน ส่าติตแารมชี ตัิกำสด้าดาร ตตุหฟ้พราสัต ันาขลเหสุรายหไพอชราคากปาลาชโญพหิใกายานีชึมีข่าย ำเค่นุรายหก้วขาาาทักใ่งปุท่นหวิยิาหีกญจกาา ดุหีต้มาวะเาสเฟอมทากาวูอนิ่สด เป็ทาลักสื่ร้ืนีปขออาปอี สดุถึบฉูฉี้วาี… Read More »เสียงกระเส่า: นักเรียนชาวไทยที่พยายามให้เสียงของพื้นเมืองในต่างประเทศ

ความบังเอิญ เรื่องบังเอิญ พอดีว่า เผอิญว่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

เรื่องบังเอิญ ภาษาอังกฤษ: 3 วิธีในการแก้ไขปัญหาการสื่อสาร

เรื่องบังเอิญ ภาษาอังกฤษ เรื่องบังเอิญ ภาษาอังกฤษ คือเรื่องที่ไม่คาดการณ์ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า บางครั้งเรื่องบังเอิญสามารถนำพาเราสู่ประสบการณ์ใหม่ ๆ และเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และเติบโต ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ภาษาอังกฤษ คำว่า “ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ” ในภาษาอังกฤษนั้นหมายถึงว่ามีเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีการวางแผนล่วงหน้า ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญ บังเอิญมาก ภาษาอังกฤษ เรื่องบังเอิญมากในภาษาอังกฤษ มักอ้างถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดจนเกิดผลกระทบที่สำคัญต่อชีวิตของเรา บังเอิญ หรือพรหมลิขิต ภาษาอังกฤษ คำว่า “บังเอิญ” หรือ… Read More »เรื่องบังเอิญ ภาษาอังกฤษ: 3 วิธีในการแก้ไขปัญหาการสื่อสาร

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง | คำไทย อะไรนะ ?

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง หมายถึงการทำให้ฉันกระเด็นแรง-ล้มล้าง

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง หมายถึง – ความหมายและการใช้ “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง” เป็นสำนวนที่ใช้ในภาษาไทยที่มักถูกใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับการพูดหรือกระตุ้นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีขึ้น สำนวนนี้ประกอบด้วยสองส่วน คือ “พูดไปสองไพเบี้ย” และ “นิ่งเสียตําลึงทอง” ซึ่งมีความหมายที่เกี่ยวข้องกัน “พูดไปสองไพเบี้ย” หมายถึงการพูดอย่างมากมายหรือกระตุ้นสถานการณ์ โดยมักจะหมายถึงการพูดโทรม หรือพูดโมโห อาจทำให้ความสัมพันธ์ไม่ดีขึ้น หรือสร้างความสับสน สำคัญที่จะระวังการใช้คำพูดเพื่อไม่ให้ทำให้สถานการณ์แย่ลง “นิ่งเสียตําลึงทอง” หมายถึงการเงียบและไม่พูดอะไร หรือไม่ตอบสนอง พวกเราอาจใช้คำว่า… Read More »พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง หมายถึงการทำให้ฉันกระเด็นแรง-ล้มล้าง

20 ชั่วโมงแรกของการเรียน (เสียงอังกฤษ ซับอังกฤษ+ซับไทย​)

ซับคอนแทรคภาษาอังกฤษ: วิธีเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแบบใหม่

การซับคอนแทรคเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในโลกธุรกิจวันนี้ เป็นวิธีการที่ผู้รับเหมาสามารถเลือกที่จะใช้บริการจากบุคคลหรือ บริษัทที่อยู่นอกองค์กรเพื่อช่วยในการดำเนินงานต่าง ๆ ซับคอนแทรคคือกระบวนการที่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่งแทนด้วยตัวที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการหลักแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ที่มีความเชี่ยวชาญในงานใด ๆ ซับคอนแทรคเกิดขึ้นเมื่อผู้รับเหมาต้องการรับบริการหรือวัสดุหรือการบริการจากบุคคลหรือบริษัทอื่น ที่มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญในงาน เพื่อช่วยในการดำเนินงานอยู่ เป็นทางเลือกที่ดีในกรณีที่ผู้รับเหมาไม่มีทรัพยากรมหาศาลหรือความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องการ ซับคอนแทรคมีหลายข้อดีเมื่อเทียบกับการจ้างงานให้กับพนักงานในบริษัท ซับคอนแทรคจะช่วยลดต้นทุนในด้านค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน เนื่องจากการทำงานบางส่วนถูกลิขิตให้กับผู้รับเหมาช่วง นอกจากนี้ การซับคอนแทรคยังช่วยในเรื่องของความเชี่ยวชาญ เราสามารถเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่เฉพาะเจาเป็นโอกาสที่ด้านลูกค้าของเราจะได้รับการบริการที่ดีกว่าและมีคุณภาพสูงกว่า โดยที่เราไม่จำเป็นต้องดูแลและจัดการกับการดำเนินงานเอง ทำให้เราสามารถใช้เวลาและทรัพยากรของเราให้เหมาะสมโดยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถเลือกใช้บริการจากบุคคลหรือบริษัทที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในแต่ละสาขางานที่เราต้องการ การที่เราเลือกซับคอนแทรค จะมีประโยชน์ให้ธุรกิจของเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้น… Read More »ซับคอนแทรคภาษาอังกฤษ: วิธีเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแบบใหม่

12เดือน ภาษาอังกฤษ Months

แต่ละ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

แต่ละประเทศในโลกมักมีภาษาหลายภาษาที่ใช้สื่อสารกัน แต่ในที่สุดภาษาที่ถือว่าเป็นภาษาสากลหลักที่ส่วนใหญ่ของคนทั่วโลกใช้ในการสื่อสารกันก็คือ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความหลากหลายและจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารในวงการธุรกิจ การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆอย่างแพร่หลาย แต่ละคนบ่งบอกถึงการแบ่งแยกสิ่งที่อนุญาตให้คนเฉพาะตัวแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของความคิดเห็น วัฒนธรรม ความเชื่อ และคุณลักษณะอื่นๆ แต่จะมีภาษาและการสื่อสารที่เป็นร่วมกันภายในกลุ่มของคนนั้น Each คือ ใช้ในประโยคในการอธิบายถึงทุกคนหรือทุกอย่างโดยแบ่งออกเป็นโดยเฉพาะ Each of the students received a certificate of achievement (แต่ละนักเรียนได้รับใบประกาศนียบัตรการประสบความสำเร็จ) each… Read More »แต่ละ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ที่น่าสนใจ